Andrea Víglaská

Senior teacher

Volám sa Andrea Víglaská. Absolvovala som Právnickú fakultu UK v Bratislave. Pôsobím ako právnička v oblasti štrukturálnych fondov EÚ. Zaujímam sa o spoločenskú etiketu a biznis protokol a v budúcnosti by som sa tejto problematike chcela venovať profesionálne. Mám rada knihy, tanec a New York. Angličtina je mojim obľúbeným jazykom, ako je tanec mojou obľúbenou aktivitou. Dohovorím sa aj nemecky, ale English vždy zostane "affair of my heart". Okrem všeobecnej angličtiny som získala Cambridge certifikát ILEC z právnickej angličtiny.
Patriť do tímu Anglickej školy je pre mňa satisfakciou mojej jazykovej spôsobilosti. Anglická škola má skvelý tím ľudí s vysokou úrovňou a efektivitou výučby a spája v sebe všetky atribúty renomovanej jazykovej školy. Kto by tam nechcel patriť :-)