Robert Leginus

Senior Teacher

Lektorom Anglickej Školy som už tri roky, čo aj prezrádza moju radosť z učenia a zo skvelého kolektívu, ktorý je v Anglickej Škole. Práca s ľuďmi ma vždy bavila aj napriek tomu, že môže byť niekedy ťažšia ako ktorákoľvek iná práca. Som povaha, ktorú napĺňa robiť veci, ktoré majú zmysel do budúcna, čo je aj dôvodom môjho štúdia jazykov. Anglický jazyk som do hĺbky študoval na bilingválnom gymnáziu - Evanjelické lýceum, kde sa nám venovali zahraniční lektori. Na tejto škole som zložil štátnu skúšku z anglického jazyka.

Počas štúdia som vycestoval na výmenný pobyt do Spojených Štátov Amerických, kde som strávil rok v Indiane a nabral veľa nových skúseností a spoznal štáty ako California, Florida a Washington. Tým pádom moja výslovnosť inklinuje k Americkému prízvuku. Po roku strávenom v Amerike s novými priateľmi som sa rozhodol moju angličtinu zlepšovať a tak som sa dostal do Anglickej školy.                                

Som vysokoškolským študentom rakúskej univerzity vo Wiener Neustadte, kde študujem Medzinárodný biznis a poradenstvo v anglickom jazyku. Popri škole som absolvoval jazykovú skúšku IELTS kde som dosiahol úroveň C1. Okrem Angličtiny rozprávam aj po Nemecky, v čom by som sa chcel zdokonaľovať. Anglická škola je moje prvé reálne zamestnanie, ak nerátam rôzne brigády.

Čo sa týka hobby, mám rád rôzne športy, predovšetkým volejbal, basketbal, squash a iné. Venujem sa hudbe, ktorá je neodmysliteľnou časťou môjho života. Zahraničie ma láka asi ako každého, kto sa odvážil vycestovať a aj preto by som chcel pracovať v zahraničí, aj keď Slovensko bude vždy mojím domovom.