Anglická škola očami jej manažéra

Anna Bartková

Do Anglickej školy som prišla pracovať koncom augusta 2010 a v septembri som nastúpila do pozície School Manager. Keď sa pozriem spätne, veľa sa od tej doby zmenilo a s veľkou radosťou môžem konštatovať, že k lepšiemu. Anglická škola je úžasná inštitúcia, z môjho pohľadu stmeľujúca ľudí, a to nielen v rámci mladého kolektívu našich lektorov, ale priateľské väzby vznikajú aj medzi mnohými našimi študentmi. Niekedy sa študenti stretávajú na hodinách anglického jazyka niekoľko mesiacov, niektorí navštevujú jazykový kurz spoločne aj niekoľko rokov. Lepšie spoznať sa majú príležitosť aj počas zahraničných pobytov, ktoré pre nich zabezpečujeme počas letných mesiacov v anglickom Liverpoole. Sú to jazykové pobyty, trvajúce obyčajne dva - tri týždne, kedy študenti  bývajú v anglických rodinách a denne majú  v škole intenzívny kurz angličtiny v trvaní cca 4 hodiny.

Kurzy angličtiny

Okrem kurzov všeobecnej angličtiny pre deti a dospelých Callanovou metódou, ponúka Anglická škola aj výučbu anglického jazyka pre klientov s osobitným zameraním, ako je angličtina pre účtovníkov alebo obchodná angličtina. Výučba prebieha rovnako účinnou Priamou metódou.  Je to spôsob, ktorý zaručuje, že sa klienti za relatívne krátky čas zorientujú v špecializovanej slovnej zásobe a následne ju dokážu bez väčších problémov aplikovať v praxi. Nakoľko si absolvovanie týchto kurzov vyžaduje pokročilejší stupeň znalosti jazyka, čo sa týka slovnej zásoby aj gramatiky, často začínajú študenti hodinami všeobecnej angličtiny, až potom prejdú na preberanie špecializovanej problematiky. 

Výučba v Anglickej škole neprebieha vždy len Priamou metódou. V ponuke sú aj hodiny zamerané čisto na konverzáciu v anglickom jazyku, prípadne prvá polovica hodiny sa vyučuje Callanovou metódou a druhá je venovaná  konverzácii alebo precvičovaniu gramatiky. Preberaná tematika je zvolená buď na základe špeciálnych požiadaviek klientov alebo jednotlivé témy volí podľa zváženia samotný lektor. V ponuke školy nechýba ani príprava na maturitu, či medzinárodné testy z angličtiny ako FCE, TOEFL, či najnovší typ testu pracovnej angličtiny TOEIC.

Spokojní študenti a lektori sú najlepšia spätná väzba

Anglická škola je pre mňa miestom, ktoré často ani nenazývam prácou, pretože práca je vďaka pozitívnej atmosfére študentského prostredia skôr zábavou a aj povinnosti, ktoré deň čo deň prichádzajú, sa dajú zvládnuť s úsmevom na tvári. Najväčšou radosťou je vidieť po hodinách odchádzať usmievajúcich sa študentov, a nielen ich, ale aj lektorov. Vtedy netreba viac slov, viem, že hodina bola skvelá.  A najlepšia spätná väzba je, keď Vám prídu spokojní študenti poďakovať, že sa už nestratia  vo svete, pretože sa dokážu dohovoriť a to im otvára nové možnosti.  Zaujímavé je sledovať  aj pokroky študentov . Niektorí naši lektori si spomínajú na nejeden kurz angličtiny pre deti, v ktorom učili od úplných základov malých žiačikov, z ktorých vyrástli o pár rokov mladí ľudia s pokročilou znalosťou angličtiny, ktorí dnes dokážu úspešne zvládnuť  medzinárodné testy, ako je napr. Cambridge-ský FCE.

Ďakujem Anglickej škole za všetky získané skúsenosti, za každý deň strávený s príjemnými, pozitívne naladenými ľuďmi a želám každému, kto túži ovládať tento jeden z najdôležitejších svetových jazykov, či sa len dohovoriť alebo s ambíciou získať certifikát z angličtiny, nech navštívi práve túto školu. Dovolím si tvrdiť, že je to ozajstná škola hrou, a to nielen pre malých, o čom svedčia letné tábory pre deti, ale najmä pre dospelých. Tí si môžu prísť overiť, či je to naozaj tak -  na jedinečný kurz angličtiny zadarmo, ktorý je v ponuke iba počas letných mesiacov a ponúka ho na trhu len Anglická škola! Alebo príďte kedykoľvek počas roka, sadnite si na hodinu a sami sa bez záväzkov presvedčte, ako vysoko efektívna je Callanova metóda, keď ňou učíme my :)

Dovidenia v Anglickej škole, priatelia!

Ing. Anna Bartková

School Manager