Nový lektori

Fotografia: 
Barbora Ďurovcová
Mária Bašová
Matej Sklár
Peťo Počaji
Simona Horváthová
Zuzana Širolová