Špecializované kurzy angličtiny

Stále štúdijné programy šité na mieru

Informácie

Ak sa nás spýtate, kedy budete schopní konverzovať anglicky: možné to bude už po skončení 2-3 stupňa!

Najväčší progres dosahujú študenti po skončení 3 stupňa. Vo štvrtom stupni prichádza gramatika. Nasledujú stupne 5 a 6, dva najťažšie v metóde, pretože uzatvárajú celú základnú gramatiku a po skončení stupňa 6 by mal študent ovládať cca 1500 slov, ktoré vie použiť aktívne.

V Anglickej škole® Vám pripravíme špecializovaný kurz podľa záujmu. Informujte sa o možnostiach a podmienkach v našej pobočke!