Alexandra Fitošová

Senior Teacher

Som Saša a s angličtinou som v užšom kontakte už takmer od plienok. Chodila som do škôlky so zameraním na výučbu cudzích jazykov a aj na základnej škole som navštevovala výberovú triedu s rozšírenou výučbou anglického jazyka. Jazykom som sa chcela venovať aj naďalej, preto som si podala prihlášky na dve anglické bilingválne gymnáziá v Bratislave. Ďalších päť rokov  som tak strávila na Gymnáziu Jura Hronca v bilingválnom programe. Počas tohto štúdia som absolvovala študijný pobyt v Brightone vo Veľkej Británii. Tam som získala mnoho cenných skúseností a najmä som si precvičila používanie angličtiny v praxi. V maturitnom ročníku som sa pohrávala s myšlienkou ďalšieho štúdia v zahraničí a podala som si prihlášky na niekoľko univerzít do Veľkej Británie. Podmienkou prijatia bola nutnosť mať certifikát z angličtiny, preto som absolvovala prípravný kurz v inštitúcii British Council a nakoniec  som úspešne absolvovala skúšku, vďaka čomu som získala certifikát IELTS na úrovni C2. Napriek tomu, že ma na väčšinu univerzít v Anglicku prijali, rozhodla som sa zostať na Slovensku a  momentálne som študentkou Univerzity Komenského v obore Európske štúdiá a medzinárodné vzťahy, vďaka čomu naďalej aktívne jazyk využívam, keďže väčšinu predmetov študujem práve v angličtine. Svoj certifikát a vedomosti som sa rozhodla využiť na výučbu angličtiny, čo sa mi podarilo, keď som sa dostala do kolektívu Anglickej školy. Od prvej hodiny, ktorú som odučila ako lektorka, som vedela, že to je to pravé pre mňa. Učenie ma baví a na hodinách sa snažím dosiahnuť, aby bavilo aj našich klientov.