Branislav Višňanský

Senior Teacher
Učím od: 
- - -
Vzdelanie: 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského
Skúsenosti: 
Výmenný pobyt vo Švédsku
Záluby: 
gitara, klavír, spev, rekreačné posilňovanie

Narodil som sa na začiatku 90. rokov 20. storočia v stredoslovenskom meste Žiar nad Hronom, ktoré sa ničím nelíši od iných miest na Slovensku. To však nemení nič na tom, že to bolo skvelé miesto na strávenie detstva a dospievanie.

S anglickým jazykom som sa stretol v škôlke už ako 5 ročný a odvtedy sa ho už nedokážem zbaviť! Precestoval som veľkú časť Európy – Veľká Británia, Španielsko, Francúzsko, Monako, Taliansko, Belgicko, Holandsko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Švédsko. Počas strednej školy som bol na výmennom pobyte vo Švédsku, kde som sa zoznámil s desiatkami mladých ľudí zo zahraničia, s ktorými som v kontakte dodnes. Znamená to približne to, že anglický jazyk nepoznám len v teoretickom, ale najmä praktickom smere. Študujem na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, kde máme prevažnú časť predmetov v angličtine, väčšinou so zahraničnými vyučujúcimi.

Medzi moje osobné záľuby patrí gitara, klavír, spev, rekreačné posilňovanie, stretávanie nových ľudí, cestovanie a teraz už aj učenie angličtiny Callanovou metódou. V Anglickej Škole som teda našiel ideálne miesto na svoje budúce pôsobenie.