Ria Struháriková

Senior Teacher

Vzťah k anglickému jazyku som si vybudovala ešte v detstve na súkromných hodinách s lektormi. Absolvovala som mnohé jazykové pobyty vo Veľkej Británii.  Počas štúdia na bilingválnom gymnáziu v Bratislave som vyhrala niekoľko súťaží v anglickom jazyku ako napríklad celoslovenské kolo Speaker’s Corner. V olympiáde anglického jazyka v kategórii anglofóni som sa umiestnila na striebornom mieste v celoštátnom kole. Zúčastnila som sa na modelovom zasadnutí OSN v Miláne. V Spojených štátoch som bola na dvoch dlhodobých výmenných pobytoch, odkiaľ som si doniesla aj americké maturitné vysvedčenie. Dispomujem certifikátom z angličtiny, všeobecnou či odbornou štátnicou.

Momentálne sa venujem štúdiu cudzích jazykov na Univerzite Komenského v Bratislave.
Vo voľnom čase si rada pozriem dobrý film, prečítam kvalitnú knihu či zabehám. Veľa času venujem rodine a mojim najbližším. Rada cestujem, spoznávam nových ľudí a miesta. Nepohrdnem ani posedeniam pri dobrej káve či vínku, obchodom sa nevyhýbam.

Pre Anglickú školu pracujem od začiatku roka 2012. Štandard výučby je nastavený naozaj vysoko a všetci pracujeme ako jeden tím, aby sme našim študentom priniesli reálny jazyk, ktorý sa používa. Callanova metóda ponúka vynikajúcu možnosť naučiť sa rozprávať po anglicky a nie iba doplňovať cvičenia. Otázky a odpovede, takto prebieha každá konverzácia, a práve takto pripravujeme našich študentov: celé vety, správny gramatický čas, mnoho výrazov a synoným, nikdy nie len jedno slovo alebo fráza. Všetko, čo sa povie, je zrozumiteľné pre rodeného anglicky hovoriaceho - tomu sa hovorí efektívne osvojovanie si jazyka. Rada priložím ruku k dielu pri rôznych akciách školy, vždy sa teším na hodiny, na ktoré si pripravujem zaujímavé aktivity.