Anglický detský tábor

Letný tábor

 

Milí rodičia, využite schopnosť svojich detí rýchlo a ľahko sa učiť a prihláste ich do nášho Anglického Detského Tábora.

detský letný tábor

Ide o kombináciu Callanovej metódy a "FUN" aktivít pre deti. Všetko výlučne v angličtine! Ako iste viete, Callanova metóda nie je nudná a preto je veľmi vhodná aj pre deti.

Cena: 145.00EUR (25 hodín výučby + obed, výlety a hry vonku)
Výlety budú uskutočňované v okolí Bratislavy a Pezinka 
Trvanie kurzov: vždy v týždenných blokoch 8:30-15:30 hod.

Aktuálne termíny letných denných táborov pre rok 2017

Termíny pre Bratislavu

10.7. – 14.7.
7.8. – 11.8.

Termíny pre Pezinok

17.7. – 21.7.
14.8. – 18.8.

Typický deň v detskom tábore v Anglickej škole

detský letný tábor

8:30 Callanova metóda + aktivity
9:20 prestávka – minerálka, džús, SNACK

9:30 Callanova metóda + aktivity
10:20 prestávka – minerálka, džús, SNACK

10:30 Callanova metóda + aktivity
detský letný tábor11:20 prestávka – minerálka, džús, SNACK

11:30 Callanova metóda + aktivity
12:20 prestávka – minerálka, džús, SNACK

12:30 obed, výlety v okolí BA
15:30 kvízy o ceny, športové hry

*SNACK pozostáva z: minerálok, džúsov, cookies, croissantov,...)

Na záver tábora v posledný deň – PICNIC v Medickej záhrade (BA) / v Zámockom parku (PK) v americkom štýle !!!!

TEŠÍME SA NA VÁS A VAŠE DETI! :)

 

Fotografie z roku 2013, 2014 a 2015