Callan Accredited School

Sme akreditovaní!

Anglická Škola® sa od roku 2017 pridala medzi medzinárodne akreditované školy. Akreditácia nám bola udelená Callan Method Organisation v Londýne za to, že dodržiavame všetky princípy Callanovej metódy a taktiež, že učíme podľa jej pravidiel.

Na začiatku našej cesty ku akreditácii sme museli natočiť videá našich lektorov, následne sme tieto videá museli zaslať Callan Method Organisation,  aby ich preverili.  Videá boli zhodnotené, či dodržiavame všetky princípy Callanovej metódy. Na základe nimi prísne stanovených kritérií  sme našich lektorov nanovo preškolili , a tým pádom Vám dlhodobo vieme zaručiť originálnu Callanovu metódu. V rámci akreditácie je potrebné, aby sme každoročne opakovane posielali natočené videá a podrobili sa tak previerkam, aby sme si kvalitu výučby udržali.
V tejto dobe viacero škôl používa metódy, ktoré sú Callanovej metóde príbuzné, ale upravujú si ich podľa seba, čo však nemusí byť vždy účinné a efektívne.

Čo akreditácia znamená pre Vás, našich študentov?

Máte možnosť prihlásiť sa prostredníctvom registrácie do interaktívnej platformy, kde si môžete precvičovať to, čo ste robili na hodinách formou otázok a odpovedí, taktiež si môžete precvičiť písanie diktátov. Veríme, že Vám táto možnosť pomôže k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu naučeniu sa anglického jazyka. K dispozícii máte tiež našich školených lektorov, ktorí sa vždy postarajú nielen o zábavu na hodinách, ale aj o kvalitnú výučbu.