TFI (Test de Française International)

medzinárodne akceptovaný test, ktorý zisťuje Vaše znalosti francúzskeho jazyka opäť najmä z pracovného prostredia a obchodnej terminológie, ako aj v akademickej oblasti pre študentov VŠ, ktorí majú záujem o prácu vo francúzsky hovoriacich krajinách.Test sa skladá z dvoch častí: počúvanie a čítanie s porozumením.
Cena: 90.00EUR + DPH