Štúdijné materiály na stiahnutie

Vážení študenti Anglickej školy, 

aby sme Vám uľahčili štúdium anglličtiny a pomohli pri samoštúdiu učiva prebratého na hodinách, ponúkame Vám na stiahnutie online verzie CD Callanovej metódy podľa jednotlivých stage-ov.

Nová edícia kníh na stiahnutie

Veríme, že budete použivať tieto štúdijné zvukové nahrávky pri výučbe vo Vašom voľnom čase!

Knihy Angličtiny na stiahnutie

Náš študent, Alexander, prerobil knihu Callanovej metódy pre stage 3 a 4 do digitálnej podoby. Ponúkame Vám ich na stiahnutie zdarma.