Cenník kurzov angličtiny

Naša cena kurzov zodpovedá ich obsahu!

Lacnejšie ani dlhotrvajúce kurzy výučbe na kvalite nepridajú, a brzdia váš progres. U nás máte možnosť zapísať sa do kurzu KEDYKOĽVEK počas celého roka! Nemusíte čakať na "zápis". Pokiaľ nie ste úplný začiatočník (ktorý prirodzene musí začať od začiatku), môžete nastúpiť aj do už otvoreného a rozbehnutého kurzu. Pri úhrade potom platíte len alikvótny počet hodín od dátumu, kedy ste na kurz nastúpili.

Férová ponuka

Ste nový študent a nepoznáte Callanovu metódu? U nás môžete požiadať o tzv. "green card" najskôr chodíte na kurz celý týždeň bezplatne. Ak sa rozhodnete ostať, doplatíte iba zostávajúci počet hodín.

Pokiaľ sa však nepripájate do žiadneho prebiehajúceho kurzu, ale máte záujem o nový kurz a ste nový študent, namiesto Green card má každý študent nárok na ukážkovú hodinu kurzu zdarma.

Neplatíte za stage, ale za kurz!

To znamená, že v priebehu jedného zaplateného kurzu a v závislosti od predpísaného počtu hodín trvania kurzu sa môže stať, že v rámci neho postúpite do vyššieho stage-u.

Možnosti platby za výučbu angličtiny

  • platba na FA - na firmu, na meno 
  • platba na splátky bez navýšenia (splátková FA)
  • platba v hotovosti
  • prevod na účet - internetbanking
  • POZOR! Osobný v klad na účet môžete zrealizovať, avšak je potrebné k sume za kurz pripísať poplatok za vklad v sume 1.50EUR. 
  • Učebnice stg 1, 2, 3 požičiavame za vratnú zálohu vo výške 12.00€
  • Učebnice stg 4 -12 sa u nás už kupujú. Originál Callanova učebnica edícia 2013 stojí 12.00€
  • CD k výučbe Callanovou metódou požičiavame našim študentom na jeden týždeň zdarma. Materiály na počúvanie si však môžete zdarma stiahnuť aj na našej stránke vo forme mp3!
  • Knižnica Anglickej školy® obsahuje množstvo titulov študijných materiálov, anglickej literatúry alebo záujmových časopisov. CD a knihy z knižnice požičiavame našim študentom bez poplatkov na obdobie jedného mesiaca.

PODMIENKY ČERPANIA PREDPLATENÝCH HODÍN

Oznamujeme cteným študentom, že v prípade, že si predplatia balík individuálnych hodín, alebo zo závažných (zdravotných alebo rodinných) príčin nebudú môcť absolvovať niektoré hodiny zo svojho kurzu v riadnom termíne kurzu, môžu si tieto hodiny vyčerpať najneskôr do pol roka od dátumu prerušenia štúdia. Po uplynutí tohto termínu im nevyčerpané hodiny prepadávajú.

Callanova metóda

Názov Cena
Klasická hodina 50 min /4 - 8 študentov max/ 7.00 EUR
Hodina v čase od 9:00 do 12:00 a v júli / v auguste; začiatočníci 6.00 EUR
Hodina detského kurzu 6.40 EUR
Hodina počas víkendu 6.00 EUR
Individuálna hodina „face to face“ (2 študenti max) 28.00 EUR
Hodina voľnej konverzácie, Business konverzácie 7.10 EUR
Individuálna hodina SKYPE 24.00 EUR

ceny sú uvedené s DPH

 

Špecializované kurzy

Názov Cena
Kurz Business English I. (40 hodín, vrátane knihy, CD) 320.20 EUR
Kurz Business English II. (25 hodín, vrátane knihy, CD) 199.20 EUR
Kurz Accounting English (35 hodín, vrátane knihy, CD) 330.20 EUR

ceny sú uvedené s DPH

 

Iné

Názov Cena
Učebnica Callanovej Metódy (CM) 1 - 12 12.00 EUR
Seminár anglického jazyka – študent AŠ 6.99 EUR
Seminár anglického jazyka – neštudent AŠ 16.99 EUR

ceny sú uvedené s DPH

 

Zľavy (platí len pre kurzy Callanovej metódy)

Názov Cena
študenti nad 50 rokov (okrem akciových začiatočníckych kurzov) -10%
študenti stredných škôl (okrem akciových začiatočníckych kurzov) -10%
pokračujúci študenti -5%

Zľavy sa nedajú kombinovať.