Kurzy angličtiny zdarma

Ponúkame Vám 10 hodinový kurz Callanovou metódou počas leta zadarmo

Za desať hodín môžete doletieť z Bratislavy do Thajska, pozrieť si trilógiu Pána prsteňov, alebo... absolvovať desať hodín angličtiny pre začiatočníkov zdarma toto leto v Anglickej škole!

„Od nového roka / septembra / zajtra začínam s angličtinou!“ Je vám to známe? Donútiť sa s niečím začať býva polovica úspechu, ale zároveň aj najťažšia časť. Začiatočníci sa pred prihlásením na kurz obávajú množstva vecí. Nebudem mať na pravidelné hodiny čas... Tie slovíčka vyzerajú tak hrozivo... A ako to robia s tým jazykom medzi zuby, keď vyslovujú „the“? Pre začiatočníka sa môže zdať zvládnutie anglického jazyka ako náročný a veľký projekt. Prihlásiť sa na náš jazykový kurz v Bratislave toto leto však ešte nikdy nebolo jednoduchšie.

10 hodinový kurz callanovou metódou zdarma

Máte možnosť osobne si vyskúšať počas desiatich hodín, či vám naša jazyková škola sedí a spĺňa vaše predstavy o kurze angličtiny. Desaťhodinový kurz angličtiny pre začiatočníkov ponúkame toto leto ZADARMO. Pokiaľ si bez toho, aby ste načreli hlboko do peňaženky, vyskúšate naše jazykové kurzy a zapáčia sa vám, nič vám nebráni, aby ste sa naplno pustili do anglického jazyka.it, že neviete v podstate nič poriadne. Náš jazykový kurz vám pripomenie to, čo ste sa už kedysi učili, no nedá vám vydýchnuť a hneď vás zavedie do nových a nových zákutí anglického jazyka.

Citáty našich študentov:

  • „Na hodiny angličtiny si chodím po práci oddýchnuť.“
  • „Konečne rozumiem pesničkám v rádiu.“
  • „Vyskúšala som už všeličo, ale až tieto jazykové kurzy mi skutočne sadli.“

 

Málokto sa narodí ako samouk a oproti výučbe v skupine sa študent nemá s kým porovnávať, nedochádza k interakcii a nie je motivovaný ďalšími študentmi. Začiatočníci, ktorí sa prihlásia na naše kurzy angličtiny, budú oboznamovaní s anglickým jazykom dynamickou formou priamo „v akcii“. Už za pomerne krátky čas nadobudnete celkom bohatú slovnú zásobu, čo je však možno ešte dôležitejšie, nebudete sa báť rozprávať. V porovnaní s inými metódami, ktoré dbajú často na memorovanie slovíčok, budete oboznamovaní s celými vetami a štruktúru viet v angličtine budete vedieť čoskoro vytvárať sami.

Vo všetkých úrovniach Callanovej metódy sa kladie veľký dôraz na opakovanie a opakované preberanie látky, pri začiatočníkoch sa však opakuje obzvlášť dôkladne. Touto formou napredujete so svojou angličtinou rýchlo dopredu, no zároveň každá veta odznie toľkokrát, že je takmer nemožné si ju nezafixovať. Študenti niekedy dokonca už prevracajú oči, prečo od nich chceme zase to isté – ale opakovanie je matka múdrosti! A možno sa po niekoľkých hodinách pristihnete, ako vám o polnoci v hlave víria pomocné slovesá.

Vyskúšať si kurzy pre začiatočníkov zadarmo je vhodný krok aj pre tzv. nepravých začiatočníkov. Možno začínate s angličtinou stále odznova, a pritom máte poc