Kurzy matematiky

Šanca naučiť sa matematiku zábavnejšie a efektívnejšie s TomAcademy

Aktuálna ponuka kurzov

Kurzy matematiky Bratislava - Cukrová Ceny sú uvádzané vrátane DPH

Kurz Deň Hodina Trvanie Počet hodín Cena
8. ročňík - Komparo + prijímačky Pia 14:30 - 16:05 (2 hod.) 22.9.2017 - 23.3.2018 40 280 €
9. ročňík - monitor Pia 16:15 - 17:50 (2 hod.) 22.9.2017 - 16.3.2018 40 280 €
9. ročňík - monitor + prijímačky Pia 16:15 - 17:50 (2 hod.) 22.9.2017 - 4.5. 2018 54 378 €

* Cena za 1 vyučovaciu hod. (45 min) - 7 €

** Počet žiakov: 4 - 8 žiakov

V prípade záujmu nás kontaktujte na office@anglickaskola.sk alebo na tel.č.: 0911 141 312. 

Prečo TomAcademy?

TomAcademy

Mladí učitelia
Vytvoríme a nadviažeme lepší vzťah s vašim dieťaťom oproti starším učiteľom. Vaše dieťa je tak motivovanejšie naučiť sa matematiku a môže tak získať k nej lepší vzťah.

Vysoká odborná kvalifikácia
Študovali sme na Fakulte Matematiky, Fyziky a Informatiky (Matfyz) Odbor: Ekonomicko - finančná matematika, a teraz nadobudnuté vedomosti o matematike odovzdávame vašim deťom.

Množstvo vzdelávacích materiálov zdarma
V rámci kurzu u nás získavate zdarma videá, vzorce a sadu vyriešených vzorových príkladov.

Hry
Cez prestávku si zahráme herecké, kúzelnícke hry a hry na zlepšenie pozornosti.

Postup učenia matematiky
Môžeme navrhnúť postup, ako by sa vaše dieťa malo učiť matematiku.

Postoj a presvedčenie
Môžeme s vaším dieťaťom pracovať na zmene postoja a presvedčení o učení sa matematiky.

Priebežné výsledky
Priebežne sa môžete informovať o výsledkoch vášho dieťaťa v matematike.

Dobrá atmosféra
Na hodine máme dobrú atmosféru. Žiaci sú slobodní v pýtaní sa otázok. Radi odpovedáme a radíme.

Šité na mieru vášmu dieťaťu
Pri učení používame efektívnu komunikáciu. So žiakmi si budujeme dobrý vzťah. Prispôsobujeme štýl a spôsob učenia na mieru vášmu dieťaťu.

Matematika mi už ide
Prečo žiakom matematika nešla? V škole učitelia radi odrádzajú žiakov, že na matematiku nemajú "bunky". Dokážeme opak. Vaše deti majú na to, aby vedeli matematiku.

Študenti sa zabavia
Aby sme udržali pozornosť žiakov, hodina je robená hravou a zábavnou formou, pri ktorej si žiaci naučené vzorce a postupy lepšie pamätajú.

Príprava ôsmakov na Komparo a prijímacie pohovory na bilingválne gymnázia

Prepočítame vybrané minuloročné Kompará a vybrané originálne prijímačkové príklady z bilingválnych gymnázií.

Dieťa možno prihlásiť kedykoľvek v priebehu kurzu.

Príprava deviatakov na Testovanie 9 a prijímacie pohovory na SŠ

Prepočítame všetky minuloročné monitory  a vybrané  originálne prijímačkové príklady zo stredných škôl. Ponúkame vám dva kurzy - Príprava na monitor a Príprava na monitor a prijímacie pohovory.

Dieťa možno prihlásiť kedykoľvek v priebehu kurzu.

Individuálne hodiny

Individuálne hodiny so zakladateľom TomAcademy, šité na mieru pre:​

  •  7. , 8. , 9. ročník ZŠ
  • ​stredné školy
  • ​gymnáziá

Cena pre 1 žiaka: 27 € za vyuč. hodinu
Cena pre 2 žiakov: 15 € za vyuč. hodinu
Cena pre 3 žiakov: 11 € za vyuč. hodinu

1 vyučovacia hodina má 45 minút.