Anička Bartková

Rozhovor s manažérkou Anglickej Školy

Po dlhšej odmlke sme tu späť s rozhovormi, tentokrát s našou School Manager Aničkou Bartkovou. Enjoy !

Anička, povedz nám v čom spočíva tvoja práca v Anglickej škole ?

Moja práca v Anglickej škole je z veľkej časti zameraná na plánovanie výučby a koordináciu lektorov. Som tiež akýmsi spojovacím článkom medzi študentom a lektorom, čo vyžaduje neustálu komunikáciu s jednou aj druhou stranou. Každý týždeň je totiž potrebné zostaviť rozvrh hodín na nasledujúci týždeň. Nie je možné vytvoriť stabilný rozvrh napr. na polroka, nakoľko sme relatívne malá škola, ktorá sa do maximálnej možnej miery orientuje na potreby študenta a snaží sa mu v každom ohľade vyhovieť. Od začiatku, ako škola funguje, máme pravidlo, že na každej hodine majú študenti, či už skupiny alebo individuálni klienti, iného lektora a tohto pravidla, pretože sa nám osvedčilo, sa snažíme už viac ako osem rokov držať. Potreba vytvárať týždenný rozvrh vznikla aj z dôvodu, že máme pomerne veľa individuálnych a firemných klientov. Niektorým sa výučba mení z týždňa na týždeň, a aj v prípade, že majú stabilne určený čas výučby, niekedy je nevyhnutné operatívne riešiť neočakávane vzniknuté situácie, napr. zrušenie ale preloženie hodiny na iný čas a pod. Okrem zostavovania týždenného rozvrhu zahŕňa moja práca samozrejme aj iné činnosti. Zostavujem napr. týždenné štatistiky týkajúce sa prihlasovania študentov, sledujem počty odučených hodín jednotlivých lektorov, kontrolujem a známkujem testy a pre firemných klientov píšem hodnotenia a správy o dosiahnutom pokroku. Okrem toho som tiež denne v osobnom kontakte so študentmi, kedy sa venujem aktivitám ako je požičiavanie učebníc, CD, realizácia platieb a pod. Každý deň je čo robiť a každý je o niečom inom. Práve to je na mojej práci v Anglickej škole zaujímavé, nie je to žiadna rutina.

Anglická škola sa zameriava hlavne na výučbu Callanovou metódou, ktorá vychádza z Priamej metódy. Aké sú podľa teba jej hlavné devízy?

Nakoľko ja som sa učila dlhé roky angličtinu klasickými metódami, môžem porovnávať. Ja sa pozerám na učenie angličtiny priamou metódou ako na najprirodzenejšiu formu výučby jazyka, pretože sa najviac podobá učeniu sa materinského jazyka. Od úplného začiatku sa študent učí spájať slová do viet bez zbytočného premýšľania nad slovosledom a gramatikou, nakoľko je neustále sprevádzaný lektorom, ktorý vety predhovára a ustavične opravuje chyby študenta. Je to presne tak, ako keď sa malé dieťa učí materinský jazyk. Tiež postupne spája slová do viet bez toho, aby poznalo gramatiku, stále dookola ich opakuje, pričom ho okolie neustále opravuje. Tým sa dieťaťu fixuje správne používanie jednotlivých slov a výrazov. Postupne sa zvyšuje aj obtiažnosť a dĺžka viet a po niekoľkých rokoch dieťa ovláda jazyk. Presne tak isto funguje aj učenie sa jazyka priamou metódou, či ide o bežnú, obchodnú alebo účtovnú angličtinu. Neustálym opakovaním a opravovaním sa študent naučí jazyk za omnoho kratšiu dobu v porovnaní s bežnými metódami výučby.

 

Čím sú špecifickí študenti Anglickej školy? Ako by si ich charakterizovala?

Podľa mňa sú študenti tejto školy veľmi uvoľnení a na vyučovanie sa tešia, čo sa asi bežne o študentoch povedať nedá. Myslím, že do Anglickej školy chodia radi práve pre ten "iný" spôsob výučby. Hodiny sú dynamické, intenzívne (hodina trvá len 50 min.) a každá je vždy trochu iná, určite aj vďaka už spomínanému pravidlu striedania lektorov. Každý lektor je iný, s vlastným prístupom a prízvukom a práve preto prikladáme tomuto pravidlu takú dôležitosť. Je to špecifikum našej školy a sme naň hrdí. Ale nech je to už čímkoľvek, skrátka, je skvelé vidieť, keď študenti odchádzajú po hodinách povzbudení, plní energie, s úsmevom na tvári a samozrejme, s citeľnými výsledkami.

A teraz naopak: ako by si opísala našich lektorov ?

Lektori Anglickej školy sa podľa mňa vyznačujú jednou výbornou spoločnou črtou, a to, že angličtinu učia radi. Určite aj preto sa študenti tešia na výučbu. Hodiny sú vďaka tímu našich lektorov skutočne o čosi iné, sú zábavnejšie. Keď má potešenie z hodiny lektor, určite to cíti aj študent. Každý jeden lektor prišiel do Anglickej školy sám, z vlastného rozhodnutia. Musel úspešne absolvovať vstupný pohovor a následne potrebné tréningy a s postupom času sa stále ďalej zdokonaľuje. Aj z tohto dôvodu vnímam našich lektorov ako úspešných mladých a cieľavedomých ľudí a rada pracujem v takomto prostredí.

A na záver skús poradiť všetkým snaživcom, akých chýb sa vyhnúť pri učení sa angličtiny.

Ako som už spomenula vyššie, opäť by som chcela zdôrazniť, že pri učení sa angličtiny Callanovou metódou sa treba v prvom rade naučiť nerozmýšľať nad jazykom, nad jeho princípom, ako sa čo tvorí, ale nechať sa viesť lektorom, a akoby viac pasívne ako aktívne vnímať ten jazyk. Opakujem, je to podobné, ako keď sa malé dieťa učí jazyk. Ono má však oproti dospelým tú výhodu, že skutočne moc nepremýšľa nad tým, čo hovorí a ako to hovorí, ale iba počúva, opakuje, nechá sa opravovať a opäť skúša opakovať a tak dookola, až kým nehovorí jazykom samostatne a viac menej bez chýb.