Accounting English

Účtovná angličtina Priamou metódou je úplná novinka na Slovensku!
Ponuka kurzov

Chcete sa naučiť účtovnú angličtinu, rozšíriť si klasickú slovnú zásobu o výrazy, ktoré využijete bežne v účtovníctve a potrebujete ovládať?

Accounting English je revolučný projekt Anglickej školy®. Počas kurzu sa naučíte používať slová z oblasti daňového systému, princípov účtovníctva, auditu, medzinárodných účtovných štandardov, odpisovania, súvahy, výkazu ziskov a strát, ale aj reportingu, kontrolingu a pod.

Princípom je opäť opakovanie, opakovanie a opakovanie. Za našu kvalitu hovoria naše referencie.

Kurz Accounting English od Anglickej školy® je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Prihlásiť sa

Aktuálna ponuka kurzov

Accounting English Bratislava - Cukrová Ceny sú uvádzané vrátane DPH
KurzStupeňDeňHodinaTrvaniePočet hodínCena
ACCEstredne pokročilí Po/Str7:00 – 8:00Jan 17 - Máj 1735 (2x1h)330,00€ (kniha+CD v cene)
Prihlásiť sa

Aktuálna ponuka kurzov

Accounting English Pezinok Ceny sú uvádzané vrátane DPH
KurzStupeňDeňHodinaTrvaniePočet hodínCena