Prihláška do kurzov angličtiny

Pred nástupom do kurzu Vás otesujeme, aby sme Vám vedeli nájsť najvhodnejší kurz. Otestovanie je ústne, bezplatné a nemusíte sa naň špeciálne pripravovať. Stačí si dohodnúť termín telefonicky alebo office@anglickaskola.sk.

Ústne skúšky sú rýchle a nemusíte sa na ne špeciálne pripravovať. V Anglickej škole® nemusíte čakať na otvorenie kurzov. Potom, ako Vám nájdeme kurz vhodný pre Vašu úroveň angličtiny, môžete sa zapísať ihneď. Cena kurzu sa Vám upraví na alikvotnú čiastku.

Ak ste s nami ešte neštudovali, a nie ste začiatočník, môžete u nás využiť tzv. Green card = 1hodina zdarma, ktorá Vám umožní vyskúšať si nezáväzne výučbu v našej škole na jeden týždeň zdarma.

Jednotlivé kurzy všeobecnej angličtiny môžete navštevovať v centre na Cukrovej 14 alebo v centre Pezinka na Holubyho 37. Disponujeme klimatizovanými učebňami, avšak nemáme problém prísť aj priamo za Vami do Vašich firemných alebo súkromných priestorov.

Prihlásenie

On-line prihláška do kurzu má registračný charakter. Po odoslaní prihlášky Vás bude kontaktovať naša office manažérka. Viac info

office@anglickaskola.sk 02/59 324 444 0911 141 312

HORE