Nováčik v Callanovej metóde

Pripravte sa na revolúciu v učení anglického jazyka

Vážení noví študenti, dovoľte nám oboznámiť Vás so zásadami výučby angličtiny Callanovou metódou v Anglickej škole®:

 • Na prvých 2-3 hodinách môžete zažiť „šok“. Nezamýšľajte sa preto veľmi nad samotnou metódou. Primajte metódu výučby anglického jazyka s otvorenou mysľou.
 • Jedným z kľúčov k úspechu učenia sa cudzieho jazyka je opakovanie, opakovanie a opakovanie. Preto sa aj na našich hodinách veľa opakuje.
 • Angličtinou v praxi sa všeobecne hovorí v rozsahu 150 až 180 slov za minútu. Lektor na našich hodinách hovorí 200 až 240 slov za minútu. Rýchlosť Vám uľahčuje rozumieť angličtine v praxi. Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku.
 • Naši lektori sa v priebehu kurzu striedajú. U nás sa učíte rozpoznávať aj rôzne prízvuky angličtiny.
 • V priebehu Vášho kurzu sa k Vám môžu pridať noví študenti. U nás sa na hodine určite nudiť nebudete.
 • Nechajte našich lektorov vkladať slová do Vašich úst. Tak, ako rozprávajú oni, postupne sa naučíte hovoriť aj Vy. Anglická škola® ručí za kvalitu a efektivitu Callanovej metódy.
 • Ak ste už predtým absolvovali hodiny angličtiny, ale ste pomalí v rozprávaní a porozumení, musíte začať 1.knihou. Callan Method Book I musí byť opakovaná, až kým slová nepreniknú do Vášho jazyka takmer tak spontánne a ľahko ako slová vo vlastnom jazyku.
 • Lektor Vás bude poháňať a preto si nemusíte z hodiny úplne všetko pamätať. Na hodine nie je dôležité ihneď všetko pochopiť! U nás platí: „Opakovanie, opakovanie a opakovanie“ všetko budete počuť ešte mnoho krát počas výučby.
 • Ako náš študent si môžete hodiny Callanovej metódy nahrávať na diktafón.
 • Počas otázok a odpovedí na hodine nečítajte knihu. Sústreďte sa na počúvanie a rozprávanie.
 • Naši lektori na hodiny nemeškajú, preto nemeškajte ani Vy. Ak napríklad meškáte 5 minút každú hodinu, to znamená 10% z 50 minútovej hodiny. 5minút Callanovej metódy je ako 15 minút klasickej hodiny angličtiny. Prichádzate o veľa.
 • Lektor zodpovedá za obsah a priebeh hodiny.

Pravidlá Callanovej metódy platia aj pre našich lektorov.

 • Lektor začína hodinu vždy načas.
 • Lektor striktne dodržiava zásady Callanovej metódy a vyučuje podľa Callanovej učebnice.
 • Lektor na začiatku hodiny vždy vyzve študentov otázkou „Ask him a question“. Kým sa lektor pripraví, študenti sa medzi sebou pýtajú, čo si pamätajú z predošlých hodín.
 • Počas celej hodiny je lektor v pohybe. Sedí len v prípade čítania, alebo diktátu.
 • Lektor rozpráva rýchlo, cca. 200 až 240 slov za minútu, počas celej hodiny. Počas celej hodiny neustále rozpráva.
 • Každú otázku sa učiteľ pýta dvakrát. Hneď za ňou napovie odpoveď - nie však celú. Ak si nie ste istý svojou odpoveďou, nechajte sa viesť učiteľom - opakujte po ňom.
 • Lektor vždy opravuje výslovnosť študentov.
 • Začiatočníci čítajú až po cca. 3 hodinách. Diktáty sa píšu až po 5 lekcii prvej knihy.
 • Lektor vyzýva študenta k odpovedi rukou.
 • Lektor dohliada na to, aby nahrubo vytlačené slová v Callanovej knihe boli dôkladne preložené a precvičené.

 

Zaujíma nás spätná väzba. V priebehu kurzu budete môcť v anonymnom dotazníku vyjadriť svoje názory na lektorov a proces výučby angličtiny v Anglickej škole®.

Ak Váš lektor na hodiny mešká, prosím ohláste to v kancelárii Anglickej školy®!