Princípy výučby Callanovou metódou

Najefektívnejšia výučba angličtiny na svete!

Ako funguje Callanova metóda?

Lektor sa pýta otázku dva krát, vy odpovedáte. V triede je maximálne 8 študentov. Počas jednej hodiny počúvate a hovoríte 4 krát viac ako na hodine tradičnej výučby jazyka. Počas 50 minút odznie na hodine okolo 12 600 slov. Na hodine Callanovej metódy učiteľ už od začiatku rozpráva maximálnou rýchlosťou, teda rýchlejšie, ako je konverzačná rýchlosť. Veď napokon, anglicky hovoriaci ľudia nás nešetria. Na hodinách vytvárame prirodzené prostredie, v ktorom sa po anglicky hovorí plynule a rýchlo bez dlhších páuz.

--- Často kladené otázky a odpovede ---

Počiatočný šok a neskôr príjemná atmosféra

Niektorých študentov prvá hodina zvykne zaskočiť. Metóda sa im zdá zvláštna alebo až chaotická. Myslia si, že nikdy nebudú schopní zvládnuť rýchlosť, akou sú hodiny predvádzané. Netrvá však dlho a po prvých cca. 3 hodinách študenti metódu pochopia a zvyknú si na priamy systém výučby angličtiny. Sami začnú cítiť, že štúdium je intuitívne a zábavné a že každý môže rýchlej angličtine bez problémov porozumieť a hovoriť tak.

Opakovanie, opakovanie a ešte raz opakovanie

Niektorým z Vás mohli na škole rozprávať „učiť sa, učiť sa, učiť sa“. Podľa nás kľúčom k úspechu učenia sa cudzieho jazyka je práve opakovanie, opakovanie a ešte raz opakovanie. Najdôležitejšie je uvedomiť si, že pravidelné opakovanie je nutné pre zapamätanie si jazyka. Reflex jazyka prichádza z hlasových orgánov, nie z mozgu. Študent sa teda musí naučiť rozprávať bez zbytočného premýšľania, ktoré ho spomaľuje. Cudzí jazyk by teda mal byť opakovaný a precvičovaný tak dlho, pokým sa reflex jeho aktivovania nevykonáva automaticky.

"Originálna Callanova metóda zakladá na neustálom

opakovaní a rozprávaní bez zbytočného premýšľania"

Príďte si vyskúšať týždeň Callanovej metódy s využitím tzv. „green card“ u nás zdarma!

Nasleduj radu svojho učiteľa

Ako klient súkromnej školy, u nás ste kráľom Vy. Ale ako študenti musíte zvážiť to, čo vám navrhne učiteľ. Ak učiteľ zistí, že treba ísť so skupinou späť a urobiť kompletné zhrnutie a opakovanie učiva, alebo navrhne riaditeľke školy presun študenta do iného kurzu, mali by ste (po konzultácii s riaditeľkou alebo manažérkou školy) jeho návrh akceptovať. Individuálny prístup k študentovi je totiž rovnako dôležitý ako samotná metodika výučby.

7 základných princípov Callanovej metódy

alebo: Ako by sa mala Callanova metóda správne vyučovať?

  1. Lektor sa pýta každú otázku dva krát, dokonca aj keď študent porozumel už prvý raz.

  2. Lektor sa pýta každú otázku čo najrýchlejšie, vždy a s každou skupinou.

  3. Automaticky a bez pauzy učiteľ pripojí ku každej otázke prvé dve alebo tri slová odpovede. Napríklad: „Is the table behind me? Is the table behind me? No, the table...“

  4. Lektor nečaká ani sekundu, kým začne študent odpovedať, okamžite z neho ťahá a zároveň ho tlačí do odpovede, systematicky a nekompromisne.

  5. Lektor vždy vyslovuje každé slovo z vety (alebo každé druhé) so študentom, aj ak jeho pomoc nepotrebuje. Pri vyšších stage-och učiteľ odpovedá tichšie, vytvára  tzv. „podmaz“ popri odpovedi študenta, aby zachoval plynulosť odpovede a nemýlil študenta, ale vždy odpovedá s ním, nie zaňho.

  6. Ak študent odpovedá správne a samostatne, lektor ho nechá až do momentu, keď študent zaváha. V tom momente lektor okamžite začne napovedať ďalšie dve až tri slová, ktoré študent musí zopakovať, aby sa chytil a nadviazal na vetu.

  7. Lektor rozpráva neustále. Toto slúži na to, aby si učiteľ udržal študentovu pozornosť po celý čas a zároveň, aby bol študent neustále obklopený anglickým jazykom.

História angličtiny a Callanovej metódy

Pred inváziou Normanov do Anglicka v roku 1066 bola angličtina podobná nemčine. 300 rokov po tomto dátume bolo už zložité používať vtedajší anglický jazyk a písať v ňom. Anglická aristokracia rozprávala francúzštinou, zatiaľ čo jazykom kostolov bola latinčina. Angličtina bola používaná len v bežnom rozprávaní, ako dialekt. Keď sa už raz stala oficiálnym jazykom angličtina, absorbovala množstvo slov z francúzštiny a latinčiny a práve tým získala jednu z najväčších slovných zásob - takmer pol milióna slov. Hoci je to jazyk, najlepšie sa učí, ak sa ho učíme ako dialekt, čo znamená: počúvaním.

Angličtina je jazyk, ktorý má najviac výnimiek z gramatických pravidiel. Učením sa pravidiel preto ďaleko nezájdeme. Callanova Metóda, ktorú vynašiel Robin Callan počas svojho pobytu v Taliansku, kde pôsobil ako učiteľ angličtiny, je v založená na otázkach a odpovediach, pomocou ktorých sa jazyk učíte najefektívnejšie.

Články a informácie o Callanovej metóde

Nové učebnice Callanovej metódy
12/10/2012 - 13:43

A je to tu! Dlho očakávaná NOVÁ edícia učebníc Callanovej metódy je už na Slovensku a ANGLICKÁ ŠKOLA Vám ju ponúka od Januára 2013 ako prvá na Slovensku.

Pri príležitosti 80-tych narodenín jej tvorcu – pána Robina Callana, ktorý oslavoval toto jubileum 6. októbra 2012 a 50. výročia založenia prvej Callanovej školy vo Veľkej Británii, pripravili metodici v mekke Callanovej metódy Callan School of English v Londýne (http://www.callan.co.uk/en/) úplne novú modernú a vylepšenú edíciu učebníc.

Vedeli ste, že ...?
10/02/2012 - 18:06

Originálna Callanova metóda sa objavila na slovenskom trhu už v roku 2003? Práve vtedy po prvý krát zverejnila jazyková škola Anglická škola® svoju web stránku www.anglickaskola.sk, na ktorej začala ponúkať kurzy vtedy na Slovensku ešte úplne neznámej metódy. Začiatkom roka 2004 sme otvorili prvé kurzy a odvtedy patríme k najkvalitnejším jazykovým školám na Slovensku. Sme prvá škola, ktorá priniesla Callanovu metódu (vo svete má už viac ako 30- ročnú tradíciu) na Slovensko. Začali sme so štyrmi lektormi.

Callanova metóda a jej výhody
09/23/2012 - 22:26

Kurzy angličtiny v Bratislave, ktoré ponúka naša jazyková škola, sú zamerané na revolučnú Callanovu metódu. Callanova metóda sa od iných spôsobov vyučovania angličtiny odlišuje tým, že vychádza z modelu výučby, akým si dieťa osvojuje svoj materinský jazyk.

Angličtina pre deti Callanovou metódou
06/19/2012 - 12:02

Anglická škola s.r.o. umožňuje okrem intenzívnych kurzov pre dospelých aj kurzy pre deti.

Tieto kurzy pre deti sú tiež vo forme Callanovej metódy, ktorá je veľmi účinnou metódou na učenie sa angličtiny rýchlo a efektívne. Je to priama a dynamická metóda, preto je veľmi vhodná pre deti, ktoré si určite obľúbia dynamickosť výučby našich lektorov a určite sa počas hodiny nebudú nudiť.

Callanova metóda v anglickej škole
06/19/2012 - 11:48

Anglická škola, s.r.o. ponúka kurzy angličtiny Callanovou metódou. Orientujeme sa výhradne na anglický jazyk a preto si môžete vybrať zo širokej škály kurzov – od angličtiny pre začiatočníkov až po pokročilé úrovne, kde si výučbu môžete spestriť aj polo- alebo celo-konverzačnými hodinami. Callanova metóda je jednoduchá, zábavná a najmä praktická forma učenia sa cudzieho jazyka, kde sa študenti naučia najskôr myslieť a rozprávať po anglicky ako čítať a písať.

Branislav Jandek o výučbe callanovou metódou
03/07/2012 - 11:21

Tí, čo rozmýšľajú nielen nad učením sa angličtiny, ale hlavne nad jej naučením, by zo svojho uvažovania rozhodne nemali vynechať Anglickú Školu. Sme súkromná jazyková škola, sídliaca v Bratislave a Pezinku, ponúkajúca výhradne výučbu anglického jazyka, od absolútnych začiatočníkov po tak konkrétne zameranú klientelu ako účtovníci, či podnikatelia, nielen dnes rozšírenou Callanovou metódou.

Angličtina callanovou metódou u nás
02/29/2012 - 18:36

Anglická škola je jazyková škola, ktorá ako prvá na Slovensku začala vyučovať pomocou tzv. „Callan Method“. Callanova metóda perfektne spája tradíciu, overenú kvalitu (ide o metódu používanú od roku 1959) s flexibilitou a dynamickosťou. Vďaka tomu, že ide o výučbu angličtiny priamou metódou, študent sa učí anglický jazyk bez premýšľania a únavných písomných cvičení.