Príprava na PET a FCE skúšky

Celosvetovo uznávané certifikáty PET a FCE

Pokiaľ si želáte získať viac informácií o samotných skúškach PET/FCE, alebo o príprave na ne, informujte sa u nás v kancelárií.

Úlohou priamej Callanovej metódy je Vás predovšetkým rozrozprávať. Pre potreby prípravy na PET a FCE skúšky z angličtiny ponúkame záujemcom špecializované kurzy posilnené o intenzívne čítanie, písanie a používanie anglickej gramatiky.

Ak ste alebo ste boli našimi študentmi a máte záujem zúčastniť sa na týchto skúškach, stačí, ak nám to oznámite v kancelárii a my za Vás vybavíme všetky náležitosti týkajúce sa skúšok. Na samotnú PET a FCE skúšku prihlasujeme študentov k nášmu partnerovi British Council, ktorý ako jediný na Slovensku má oprávnenie tieto medzinárodné Cambridge skúšky robiť. Od decembra 2011 sme sa stali ich pertnerom aj v rámci programu ADdvantage.

 

Všeobecné odporúčania:

Všeobecne u nás platí, že po absolvovaní 6 stage-u je študent pripravený absolvovať skúšku PET. Po absolvovaní nášho 12 stage-u sú študenti Anglickej školy® pripravení na FCE skúšky.

Keďže sú súčasťou skúšok všetky spomínané časti, je dôležité, aby ste sa na príprave venovali všetkým 5 zručnostiam v jazyku. T.j. písanie, čítanie, posluch, konverzácia a gramatika ako taká. Najviac zo všetkého si na hodinách Callanovej metódy precvičujete konverzáciu a posluch, takže je dôležité sústrediť sa na ďalšie tri časti. Čím viac budete písať a odovzdávať nám eseje (6. úroveň cca. 6 esejí a 12. úroveň cca. 10 esejí), tým lepšie pre Vás. Opravíme Vám ich a prípadne môžeme rozobrať chyby, aby ste sa im vedeli vyvarovať v budúcnosti. Gramatiku a klasické cvičenia zo skúšok si preberieme na konverzačných hodinách, kde budeme pracovať priamo s modelovými testovými materiálmi. Čo sa týka čítania, máme pre Vás pripravenú knižnicu, kde nájdete knihy všetkých úrovní. Pre úplných začiatočníkov až po pokročilých. Je potrebné, aby ste začali čítať čo najviac, pretože Vám to pomôže pracovať s akýmkoľvek textom bez toho, aby ste rozumeli každému slovu. Na skúške ide najmä o čas, takže sa nemôžete zdržiavať neznámymi slovíčkami.

 

Štruktúra skúšky PET/FCE:

Obe skúšky majú rovnakú štruktúru a obsahujú týchto 5 častí:

  1. listening /posluch/ a následné odpovedanie na otázky týkajúce sa textu (písomne)

  2. reading /čítanie/ a následné odpovedanie na otázky týkajúce sa článku (písomne)

  3. language in use /jazyk v praxi/ (vyskytuje sa v skúške FCE)

  • doplňovanie cvičenia, kde si odpovede môžete vybrať zo štyroch možností /multiple choice/
  • doplňovanie cvičenia na základe vlastného uváženia bez možností
  • transformácia viet pomocou zadaných slov
  • hľadanie chyby v texte
  • zmena slovného druhu s rovnakým koreňom

4. writing /písanie/ na rôzne témy

5. speaking /rozprávanie/ diskusia väčšinou v pároch na rôzne témy, opis obrázku, dialóg na danú tému s ďalším študentom alebo skúšajúcim.