Angličtina callanovou metódou u nás

Priebeh výučby anglického jazyka v našej škole

Anglická škola je jazyková škola, ktorá ako prvá na Slovensku začala vyučovať pomocou tzv. „Callan Method“. Callanova metóda perfektne spája tradíciu, overenú kvalitu (ide o metódu používanú od roku 1959) s flexibilitou a dynamickosťou. Vďaka tomu, že ide o výučbu angličtiny priamou metódou, študent sa učí anglický jazyk bez premýšľania a únavných písomných cvičení.

Naša jazyková škola v Bratislave a v Pezinku ponúka profesionalitu a intenzívny kurz angličtiny, ktorý vás nebude nudiť. Pokiaľ absolvujete naše kurzy anglického jazyka, nepochybne spozorujete sami na sebe výrazný progres bez ohľadu na to, na akom stupni ovládate angličtinu na začiatku kurzu. Učenie angličtiny pre nás znamená, že študent stráca zábrany rozprávať a konverzácia v angličtine prestáva byť problém. V Anglickej škole sa vyučuje angličtina pre všetkých – angličtina pre začiatočníkov, angličtina pre deti, ako aj letné kurzy angličtiny.

Zmeníme Váš prístup k angličtine

Jednou z najväčších devíz Anglickej školy je to, ako sa zmení váš prístup k angličtine. Nedostatok času, odhodlania alebo chuti bránia často ľudom zvládnuť cudzie jazyky. Na hodiny v Anglickej škole sa budete tešiť, pretože sú prezentované živou formou a sústreďujú sa na to, aby bol študent vedený k premýšľaniu priamo v cudzom jazyku a na rýchle naberanie novej slovnej zásoby.

Mnoho ľudí, ktorí by chceli angličtinu ovládať, majú pocit, že anglicky skrátka nerozumejú. Strácajú sa v písanom texte, nevedia v rýchlosti zachytiť obsah hovorenej reči, majú obavy z rozprávania. Prejsť tú pomyselnú hranicu, kedy študent nadobudne pocit, že sa angličtina dá zvládnuť a kedy získa všetky predpoklady pre celoživotné osvojenie si a následné zdokonaľovanie jazyka, je v procese výučby jazyka jeden z najzložitejších krokov. Jazykové kurzy v Anglickej škole sú zamerané presne na tento cieľ.

Študenti sú aktívni počas celej vyučovacej hodiny

Energická, vizuálno – verbálna forma hodiny, pri ktorej sú lektor aj všetci študenti zapojení 100% času, sadne každému študentovi. Vzhľadom na súčasný trend časovej a pracovnej vyťaženosti je pomer dĺžka hodiny – množstvo vstrebaných informácií ideálny. Pri výučbe Callanovou metódou sú študenti v špecifickej pasívno-aktívnej pozícii. Pasívnej preto, že osvojovanie si angličtiny prebieha v prevažnej miere priamo na hodinách, nevyžaduje sa vypracovanie cvičení doma, ani nejaká zvláštna príprava na hodinu. Aktívnej však preto, že lektor nevenuje postupne dlhé časové bloky každému jednotlivému študentovi, zatiaľ čo ostatní  nerobia nič – lektor hovorí nonstop anglicky k celej skupine a pýta sa jednotlivé otázky. Zo skúseností študentov je na našich hodinách priam nemožné čo i len na chvíľu stratiť pozornosť.

Callanova metóda je rýchla

Poskladať a vysloviť študentovi jednu anglickú vetu na hodine trvá istý čas. Ak by si ju predtým chcel ešte aj preložiť, treba zarátať dvojnásobok času. Tým sa spomaľuje proces výučby a dochádza k zbytočnej strate času, počas ktorého by študent mohol postupovať v osvojovaní si angličtiny ďalej. Anglická škola ponúka priamu výučbu angličtiny (direct method), pri ktorej sa snažíme viesť študentov k tomu, aby priamo premýšľali v cudzom jazyku. Týmto spôsobom dochádza k trvalejšiemu ukladaniu slovnej zásoby, lepšiemu pochopeniu štruktúry a výstavby jazyka a hlavne – k značnému zlepšeniu schopnosti komunikovať po anglicky, ktorú sústavní „prekladatelia“ zo slovenčiny do angličtiny niekedy nenadobudnú vôbec.

Naučiť sa cudzí jazyk je náročný, no nesmierne zaujímavý a uspokojujúci proces. Nie je zriedkavosťou, že po skončení našich hodín angličtiny odchádzajú študenti doslova nabití energiou. Skrátka - v Anglickej škole máme angličtinu radi a chceme, aby ste ju mali radi aj vy! J

Kristína Potomová
Senior Teacher