O výučbe callanovou metódou

Branislav Jandek - lektor AŠ

Tí, čo rozmýšľajú nielen nad učením sa angličtiny, ale hlavne nad jej naučením, by zo svojho uvažovania rozhodne nemali vynechať Anglickú Školu. Sme súkromná jazyková škola, sídliaca v Bratislave a Pezinku, ponúkajúca výhradne výučbu anglického jazyka, od absolútnych začiatočníkov po tak konkrétne zameranú klientelu ako účtovníci, či podnikatelia, nielen dnes rozšírenou Callanovou metódou.

Callanova metóda

Callanova metóda, alebo aj priama metóda výučby angličtiny, sa skladá zo súboru dvanástich úrovní, na ktoré sú študenti zaraďovaní podľa úvodného preskúšania, prípadne individuálnej požiadavky. Hodiny sú priamočiare, dynamické, s fixnou štruktúrou, okrem doplňujúcich vysvetliviek vedené výhradne v anglickom jazyku. Toto zaručuje mimoriadne zlepšenie študenta v oblasti porozumenia, čo team Anglickej Školy posúva ešte ďalej tým, že často študentovi strieda rôznych lektorov, s rôznymi prízvukmi anglického jazyka. Tí sú kapitola sama o sebe. Ide zväčša o zodpovedných študentov humanitných alebo ekonomických odborov, ktorí majú spravidla bohaté skúsenosti s angličtinou, formou stáží, „Erazmov“ a výmenných pobytov v USA, ako aj o skúsených profesionálov, ktorí dlhé roky pracujú v oblasti výučby angličtiny. Pre nich skutočne platí staré známe „náš zákazník – náš pán!“.

Variácie kurzov angličtiny

Škola však neponúka iba základný rámec Callanovej metódy. Ide ďalej, a v službe klientom ponúka nielen kombinované Callan/konverzačné hodiny, kedy sa polovicu hodiny diskutuje na buď náhodne, alebo na klientov podnet lektorom pripravenú konverzačnú tému, ale i hodiny čistej konverzácie, individuálne hodiny, kde ste iba Vy a lektor, dvoj-, či troj –hodinovky, pre tých, ktorí obľubujú intenzitu v kurze, ba ponúkame i možnosť príchodu lektora ku Vám do firmy, pre časovo vyťažených. Pre najnáročnejších náš team vytvoril na obraz Callanovych pôvodných kníh špecializované publikácie Accounting EnglishBusiness English, ktoré nenájdete nikde inde, keďže sú našim výtvorom, a sme na ne patrične hrdí.

Človek sa jazyk nenaučí za deň, ale Callanova metóda na obale každej knižky sľubuje, že je to možné za štvrtinu toho „školského“ času. A ja dodávam, dá sa to, len treba chcieť. Naša metóda a celkový štýl vedenia hodín navodzujú príjemnú atmosféru; klienti ktorí nenávideli učenie jazykov predtým si pochvaľujú, že ich hodiny bavia. Samozrejme, nemožno čakať, že iba lektorova snaha spôsobí, že budete vedieť dokonale po anglicky. To nedokáže nikto, musí to totiž vychádzať z Vašej vôle. Keď si však nájdete tú voľnú chvíľku na kontrolu diktátu, či na prejdenie si slovíčok, sľubujeme Vám, že ten, ktorý chce anglicky nie vedieť, ale hovoriť, sa naučí, a oveľa rýchlejšie než by sám bol čakal. Mnohí naši klienti sú toho živými dôkazmi.  

Branislav Jandek

Lektor AŠ