Callanova metóda a jej výhody

Prečo sa učit anglický jazyk Callanovou metódou v Anglickej Škole?

Callanova metóda

Kurzy angličtiny v Bratislave, ktoré ponúka naša jazyková škola, sú zamerané na revolučnú Callanovu metódu. Callanova metóda sa od iných spôsobov vyučovania angličtiny odlišuje tým, že vychádza z modelu výučby, akým si dieťa osvojuje svoj materinský jazyk.

Vyberte si kvalitu…

Vybrať si kurzy angličtiny v Anglickej škole znamená vybrať si kvalitu. Prečo? Pretože sme prvá jazyková škola na Slovensku, ktorá začala vyučovať Callanovou metódou. Do dnešného dňa sme však presvedčení, že je vhodné držať sa klasickej podoby Callanovej metódy. Znamená to používať taký učebný model, ktorý dlhodobo vykazuje úspešné výsledky u študentov. Len u nás teda môžete zažiť kurzy angličtiny v Bratislave, ktoré nevyučujú Callanovu metódu v upravenej podobe, ktorá je nesystematická a neefektívna. Napriek tomu Callan Institute v Londýne prichádza tento rok so sériou modernizovaných a revidovaných učebníc, ktoré plánujeme postupne zaradiť do výučby. Uvedomujeme si, že Callanova metóda potrebuje v zmenených spoločenských podmienkach určité obmeny, no stále sa držíme predovšetkým tradície.

Učte sa s chuťou…

Callanova metóda vám môže priniesť omnoho viac, než čakáte. Kurzy angličtiny v Anglickej škole v Bratislave môžu byť konečne tým bodom zlomu, vďaka ktorému prestanete mať problem s komunikáciou v anglickom jazyku v práci, v škole, alebo v zahraničí. Práve naša jazyková škola je pre vás tou správnou voľbou, pretože pristupujeme ku každému študentovi s maximálnou pozornosťou, dbáme na top kvalitu každej odučenej hodiny/ minúty! a žiadny lektor Anglickej školy nie je spokojný, pokiaľ sa mu nepodarí vás pre angličtinu čo najviac nadchnúť.

Rozprávajte…

Kvalita hodín Callanovej metódy je teda zaručená tým, že sa lektor nezdržiava prekladaním do slovenčiny, nepristavuje sa pri každom gramatickom jave, nespomaľuje výučbu. Efektivita našich kurzov angličtiny je daná tým, že sa kladie veľký dôraz na rozprávanie. Jediný spôsob, ako sa naučiť rozprávať, je totiž – rozprávať.