FAQ výučby Callanovou metódou

Otázky na výučbu Callanovou metódou a našu jazykovú školu
Musím začať s knihou 1, stage 1, napriek tomu, že som sa angličtinu už učil?

Nie. Práve preto v Anglickej škole testujeme ústne. Veľakrát sú totiž študenti omnoho lepší v písaní a vyplňovaní cvičení, ako v hovorení. Pri rozprávaní nemáte čas na prípravu, preklad, musíte reagovať pohotovo a hneď, a práve táto metóda Vám pomôže. Samozrejme, ak sa učíte angličtinu dlho, je zbytočné platiť si za prvé stupne metódy. Pri ústnom testovaní lektor hneď rozozná, ktorý stupeň je pre Vás vhodný.

Môžem sa skutočne kedykoľvek zapojiť do kurzu?

Áno. Hneď po otestovaní Vám ponúkneme možnosti v danom stupni, zúčastníte sa na prvej bezplatnej hodine a potom Vám už nič nestojí v ceste, môžete začať. Stačí 4-5 hodín a zvyknete si na tempo a štýl výučby Callanovou metódou.

Prečo sa lektori na hodinách striedajú? Nie je lepšie mať jedného, ktorý bude poznať triedu a jej žiakov?

Striedanie vnímajú študenti časom ako obrovskú výhodu. Na Slovensku sme ho zaviedli práve my, pretože sme si boli vedomí, že po anglicky nehovorí len náš lektor, ale za dverami triedy je tu mnoho ďalších ľudí. Každý má iný prízvuk, inú výslovnosť – americkú, britskú... Preto Vám ponúkame lektorov, ktorí hovoria každý trochu inak. Naučí Vás to nemať strach z angličtiny, rozumieť jednoduchšie, prípadne si jednoduchšie zvyknúť na mnohokrát iný prízvuk. Neprekáža to metodike, pretože práve jednoduchosť a univerzálnosť metodiky Callanovej metódy je zárukou rovnakého prístupu lektora.

Sú lektori špeciálne školení?

Samozrejme. Každý môže vyučovať Callanovou metódou, avšak nie každý zvláda tempo, štýl akcie, ktoré metóda vyžaduje. Dokonalé zvládnutie a dodržiavanie pravidiel metódy je zárukou rýchleho napredovania. Pokiaľ lektor hovorí pomaly, a necháva priestor žiakovi aj niekoľko sekúnd, prekladá mu vety, ktoré nerozumie, nie je možné, aby sa žiak posúval 4x rýchlejšie, ako proklamuje metóda.

Musí byť lektor tak veľmi rýchly?

Áno. Preto nie každý, kto vojde do Anglickej školy® ako záujemca o lektora, aj učí. Iba zopár učiteľov vyhovie požiadavkám Anglickej školy® na lektora a začne s tréningom. Ten trvá zvyčajne 3 týždne. Rýchlosť je dôležitá v tom, že Vám nedáva čas myslieť a hovoríte (opakujete) s lektorom odpovede. Rýchlosť Vás pripraví na prirodzené prostredie, v ktorom Vám „anglicky hovoriaci“ veľmi nedajú možnosť výberu. Zároveň sa pri rýchlom rozprávaní mení výslovnosť v angličtine. Nastávajú tam určité javy, ktoré tak veľmi ovplyvňujú porozumenie, že nám nezostáva nič iné len povedať: „Nerozumiem.“ Takže čím rýchlejšie si vaše ucho zvykne na rýchlosť, tým väčšie výsledky uvidíte v realite. A nemajte strach. To neustále opakovanie Vás posúva vpred.

Koľko trvá hodina?

50 minút. Pred hodinou sa začína s precvičovaním tvorby otázok, potom sa opakuje staré učivo, 25-30 minút, potom sa číta, píše diktát a zvyšok patrí novému učivu, ktoré sa na záver ešte zopakuje.

Aká je ideálna forma štúdia?

Samozrejme, čím častejšie, tým lepšie. Stačí však 3x týždenne po jednej hodine. To je pre nás ideálne, vzhľadom k tomu, že sme veľmi vyťažení prácou, rodinou.

Koľko trvá jeden stage?

Zavisí od obtiažnosti. Pokiaľ sa však dodržiavajú pravidlá, zvládnete to nasledovne: 1 stage: 10 hodín, 2 stage: 16 hodín, 3 stage: 16 hodín, 4 stage: 18 hodín, 5 – 10 stage: 25 hodín, 11 stage: 30 hodín, 12 stage: 35 hodín. T.j., za 2 - 3 roky ste schopní naučiť sa rozprávať po anglicky. Dôležité je chodiť na hodiny. Dĺžka štúdia sa môže trochu meniť nahor ale aj nadol, závisí od žiakov.

Na hodinách Callanovej metódy sa iba rozpráva, alebo aj píše?

Metóda vznikla, aby čo najlepšie pripravila žiaka do anglicky hovoriaceho prostredia. Preto sa dôraz kladie na hovorenie a porozumenie jazyka. Samozrejme, aj písanie a čítanie je súčasťou výučby. Systematickejšie však učiteľa začne písanie zaujímať po stupni 10, kedy sú študenti povinní písať eseje, odovzdať ich v kancelárii a potom si pozrieť hodnotenie našim lektorom.

Ako ešte viac zefektívniť výsledky výučby Callanovou metódou?

Najdôležitejšie je chodiť na hodiny, nevymeškávať, nahrádzať si vymeškané hodiny, snažiť sa používať angličtinu aj mimo školy. T.j. čítať anglické články, počúvať BBC, CNN, pozerať filmy v angličtine s anglickými titulkami. Je dôležité si uvedomiť, že pokiaľ jazyk nepoužívate, začínate ho zabúdať. Neexistuje metóda, ktorá by Vás jazyk naučila tak, že aj napriek tomu, že ho ďalej nebudete používať, budete si všetko pamätať. Preto berte učenie sa jazyka ako systematickú vec, niečo, čo sa nikdy neskončí. Je dobré si vytvoriť k cudziemu jazyku pozitívny vzťah. Ďalšie tipy, ktoré sú vhodné na efektívne učenie sa v obyčajnom živote, sú: pozeranie filmu v origináli, ktorý sme už raz videli v slovenčine, čítanie si textov piesní a ich opätovné počúvanie, čítanie kníh, v ktorých je množstvo dialógov (čítajú sa ľahko, sú zábavné a plné živého jazyka – mnohé nájdete aj u nás v knižnici, pozeranie detských programov – stanica Cartoon network veľmi pomáha, opakujte frázy, ktoré tam odznejú, chatujte na zahraničných webových stránkach, vo vyšších stupňoch používajte iba výkladové slovníky anglicko-anglické, nastavte si operačný systém na počítači, alebo v telefóne na anglický.

Ako si môžem nahradiť vymeškané hodiny?

Stačí, ak si v office Anglickej školy® vyzdvihnete rozvrh aktuálnych kurzov a pôjdete na hodinu iného kurzu, ktorý je najbližšie k látke, ktorú preberáte. Vždy je lepšia aspoň náhrada, ako žiadna hodina.

Ako budem vedieť povedať v angličtine to, čo chcem ja, keď budem vždy iba opakovať po lektorovi?

Angličtina sa dá do istej miery nazvať aj jazykom analytickým, t.j., najlepšie sa učí cez frázy, nie cez slovíčka. Nepoužíva skloňovanie, časovanie. Pochopiť ho teda musíme za pomoci slovosledu a tzv. funkčných slov, ktoré pokiaľ nepoznáme (mnohokrát v kontexte), ujde nám myšlienka toho, čo malo byť povedané. Samozrejme, berieme do úvahy, že potrebujete vedieť jazyk na takej úrovni, aby ste sa bez problémov dohovorili. Preto tak, ako bez akýchkoľvek ťažkostí rozumieme fráze: How are you?, je možné rozumieť ďalším tisícom frázam, prípadne skupine slov. Čiže, pokojne opakujte, buďte automat, všetko príde postupne, aj rozprávanie. Tak, ako sa postupne zlepšujete v porozumení, tak sa budete aj v rozprávaní.

Kedy budem schopný konverzovať?

Síce s problémami, ale možné to bude už po skončení 2-3 stupňa. Najväčší progres a pocit, že im to ide, majú študenti po skončení 3 stupňa. Vo štvrtom prichádza gramatika a mnohí začínajú byť skeptickí. Nasledujú stupne 5 a 6, dva najťažšie v metóde, pretože uzatvárajú celú základnú gramatiku a po skončení stupňa 6 by mal študent ovládať cca 1500 slov, ktoré vie použiť aktívne.

Prečo lektori nekladú dôraz na gramatiku?

Callanova metóda sa riadi heslom „keep it simple“. Skôr sa snažíme naučiť Vás gramatické tvary v bežnom rozprávaní, radšej než množstvo poučiek. Pre tých, ktorí potrebujú pomoc s učivom, prípadne dovysvetľovať isté javy, ponúkame bezplatné konzultačné hodiny denne od 16.30 do 17.00 hod. Stačí zavolať 0905 85 85 03.

Nepamätám si všetky slová z jednotlivých stupňov, môžem pokračovať ďalej?

Pokiaľ študent urobí test medzi jednotlivými stupňami na minimálne 60% môže pokračovať ďalej. Pokiaľ nie, je nutné navštevovať iný kurz, ktorý preberá učivo daného stupňa. Je dôležité prísť do officu a nechať si poradiť. Neprídete tak o svoje peniaze a zaručujeme Vám aj efektivitu učenia sa. Nemôžete ísť ďalej ak nemáte dostatočné vedomosti. Daný kurz absolvujete zadarmo, po úspešnom zvládnutí testu, sa Vám začne opäť odrátavať z platby.

Som na začiatku učenia sa. Mám pocit, že nestíham, je to vôbec pre mňa?

Nečakajte, že pochopíte všetko ihneď. Callanova metóda je o "hnaní" Vás učiteľom vpred aj napriek tomu, že ste všetko, čo bolo povedané, nepochopili ihneď. Preto nežiadajte učiteľa o vysvetlenie vety počas hodiny. Pre študenta nie je dôležité pochopiť všetko ihneď. Všetko bude počuť ešte mnohokrát na ďalších hodinách. To je spôsob ako funguje Callanova metóda. Takto to je aj s gramatikou. Nemusíte byť nahnevaný ak neviete spamäti povedať 11 rôznych významov slova "get", alebo 7 rôznych spôsobov použitia Budúceho času. Netrápte sa, všetko príde postupne - nie hneď. Preto tomu dajte čas. Dôležité je však povedať to, že aby ste pochopili metódu a skutočne sa z nej začali tešiť, potrebujete 40 hodín. Je zistené, že po tomto množstve hodín, iba jeden zo sto ľudí nechce pokračovať vo výučbe Callanovou metódou ďalej. Ak študent nemá rád metódu, znamená to, že ju učiteľ nevyučuje dobre, alebo študent nepochopil ako v skutočnosti funguje. Keď bola Callanova metóda predstavená expertom vo vyučovaní jazyka, dospeli k názoru, že metóda sa im nepáči (totiž učiteľ sa v tejto metóde veľmi neprejavuje a nemôže byť ani invenčný, striktne sa musí pridržiavať Callanovej metódy - robí presne to, čo autor metódy žiada) avšak experti potvrdili a uznali, že výsledky sú rýchle a hmatateľné - to znamená, že Callanova metóda skutočne učí angličtinu rýchlejšie.

Pripraví Callanova metóda na skúšky PET a FCE?

Áno. Preto bola napísaná. Po skončení stupňa 6 je to PET a po skončení 10, resp.11,12 je to FCE. Samozrejme, že ide o špecializované testy. Je dobré využiť bezplatné poradenstvo, vyzdvihnúť si v ofiice vzory testov, CD a najmä informácie, ktoré Vám pomôžu lepšie sa pripraviť. Je dobré pokiaľ budete vopred už na začiatku štúdia informovať head-teachera o Vašom zámere absolvovať medzinárodnú skúšku z angličtiny.

Koľko slov sa naučím po prebratí 1 až 12 stupňa?

Po 10-tom stupni by ste mali mať v aktívnej slovnej zásobe cca 2500 slov, stupeň 11 a 12, to je ďalších vyše 1500 slov. Na skúšku FCE potrebujete cca 3500. Len pre zaujímavosť, angličtina má pol milióna slov. Mnohé z nich však nepoznajú ani native speakri.

Čo v prípade ak nepríde lektor na hodinu?

Pokiaľ sa niečo také stane, počkajte 5 minút a potom zavolajte našej office manažerke. Pravdepodobne ak lektor neprišiel, už ani nepríde. Hodina Vám nebude zarátaná a kurz sa Vám predĺži. Prípadne sa takáto hodina dá preniesť do ďalšieho pokračovania. Pokiaľ nechcete pokračovať, ani predlžovať kurz, vrátime Vám peniaze.

Čo ak metóda nie je pre mňa? Pravdou je, že mám fotografickú pamäť a tu si väčšinou musím pamätať z počutia.

Vždy, pokiaľ sa vysvetľuje nové učivo, knihy sú otvorené. Vtedy je čas, že počujete slovo, vyslovujete ho a zároveň vidíte ako sa píše. Pravdou je, že v angličtine sa inak píše a inak vyslovuje. V prvom rade nám ide o to, aby sme hovorili a rozumeli. Preto je skvelé, že metóda dáva do popredia práve produkovanie jazyka, nie pasívne memorovanie.

Koľko ma bude stáť prebratie všetkých stupňov Callanovej metódy teda od 1 do 12?

Pokiaľ budete chodiť iba počas školského roka, teda 10tich mesiacov v roku a 3x týždenne na 1 hodinu, zvládnete to za cca 2.5 roka. Cena za všetky hodiny je cca 2500 EUR. Keďže sa platí na splátky mesačne to bude cca 100 EUR. Je dôležité spomenúť, že jazykový pobyt v zahraničí na rok, sa začína pri sume 3300 EUR. Kvalitný mesiac v Anglicku so stravou, hodinami angličtiny a ubytovaním stoji cca 1300 – 2600 EUR záleží, na čo dávate dôraz a akú kvalitnú školu si vyberiete. Callanova metóda Vás na hodine neuspáva, nenudí Vás a úžasné je, že Vás posúva vpred. A mnohokrát si nemôžeme dovoliť nechať dobrú prácu a žiť bez rodiny dlhšiu dobu. Klasické metódy a učebnice Vás po anglicky naučia za 4-5 rokov. O dôležitosti a výhodnosti takejto investície asi netreba preto veľa hovoriť.

Je vhodná táto metóda aj pre face to face kurzy?

V podstate áno. Skupiny v škole sú však malé od 6-10 študentov. Preto je efektívne aj učenie sa v skupine. Pri dynamike metódy to ani v skupine nebude žiadna nuda. Nevýhodou face to face kurzu môže byť, že 50 minútová dynamika hodiny môže byť pre niekoho namáhavá.

Som úplný začiatočník môžem začať so štúdiom obchodnej angličtiny?

Sme zástancami názoru, že obchodná angličtina je určená pre pokročilých študentov. Skôr je nám bližší termín „základy obchodnej angličtiny“. Ide totiž o slovnú zásobu špecifickú pre obchod. Taká môže byť aj účtovná angličtina, právnická angličtina. Na všetky tieto kurzy t.z. angličtiny for specific purposes prihlasujeme žiakov po ústnom otestovaní, alebo skončení stupňa 6 alebo 7 Callanovej metódy.

Stále nerozumiem angličtine, je možné, že sa to raz zmení?

Áno. Zmení sa to aj vtedy ak prestanete chcieť rozumieť každému slovu, ak nezastavíte pri počúvaní pri slove, ktorému nerozumiete a utečie Vám tak všetko ostatné, prestanete mať akýsi mentálny blok z cudzieho jazyka. Callanova metóda Vám pomôže zvyknúť si na iný prízvuk, nemať blok, pretože na hodinách je 90% hovorenia a počúvania, pri vysvetlení kľúčových slov sa tak tie slová nestávajú prepočuté a Vy budete schopní vnímať ich a bez rozmýšľania rozkódovať, teda preložiť.

Je možné sa naučiť po anglicky?

Samozrejme?. Lepšie alebo horšie. Dobrá správa však je, že určite je to možné. Ktokoľvek žijúci dlhý čas v zahraničí nemá problém s daným jazykom. Žije tam a kopíruje jazyk, ktorým sa hovorí. To isté robíte aj Vy na hodinách v Anglickej škole®. Kopírujete učiteľa. Kopírujete tak správne použitie, univerzálne použitie jazyka. Pokiaľ by ste šli do detailov, zistili by ste, že angličtina má mnoho rôznych pravidiel a stovky výnimiek na tieto pravidlá a v hĺbke ju práve to robí zložitou. Avšak úroveň, ktorú potrebujete k svojej práci, alebo životu sa dá naučiť za 2-3 roky. O to viac, že čas v Anglickej škole® nebude zabitý. A nezabudnite, neuvedomujte si svoje chyby tak, že sa budete súdiť, skôr sa snažte ich opraviť a zlepšiť sa.

Je vôbec nejaká domáca úloha?

Na hodinách sa veľa nepíše, nevypĺňajú sa cvičenia, nejde sa príliš do detailov (neštudujete za lingvistov, ale za bežných používateľov jazyka), nezastavuje sa na problematických častiach... atď. Odporúčame však pozrieť si nové učivo doma po hodine. Najlepšie je, ak si prejdete aj nahlas otázky a odpovede. Máme však aj úspešných absolventov, ktorí sa do kníh nikdy nepozreli. Systém opakovania na hodinách akoby nahrádzal nudné učenie sa doma a domáce úlohy.

Mám úplný šok z ukážkovej hodiny. Je vôbec možné, že takto sa dá vyučovať?

Šok majú všetci. Aj preto Anglická škola® umožňuje pozrieť si hodinu skôr ako sa zapíšete a začnete platiť. A možné to samozrejme je. Anglická škola® bola prvá na Slovensku, ktorá začala ponúkať hodiny angličtiny priamou metódou. Odučili sme vyše 25000 hodín, máme stovky absolventov, ktorí dnes hovoria po anglicky a kedysi nevedeli ani čo je to „pen.“. A dnes je to úplne inak. Máme kopec mailov, ďakovných listov a pohľadníc od spokojných študentov. A verte-neverte na začiatku bol šok. ?

Budem musieť aj ja tak rýchlo rozprávať ako učiteľ na hodine?

Nie. Niekto je určite schopný a vie sa tak naučiť aj rozprávať, ale nevyžadujeme to. Skôr budete vedieť porozumieť aj keď bude rečník rozprávať veľmi rýchlo. Bude to prirodzené.

Máte ďalšie otázky na našu školu alebo na výučbu angličtiny Callanovou metódou?

Napíšte nám, zavolajte alebo sa jednoducho stavte v našej kancelárií!

 

Pripravila:
Mgr. Simona Kováčiková
(director@anglickaskola.sk)