12 úrovní Callanovej metódy

Od úplného začiatočníka až po medzinárodne uznávaný certifikát FCE

Úrovne Callanovej metódy

Callanova metóda má 12 úrovní, tzv. stage-ov. Výhodou tohto rozdelenia je najmä možnosť presného určenia úrovne pre konkrétneho študenta tak, aby pri zápise do kurzu zbytočne neopakoval to, čo už vie, alebo naopak, aby neskočil do príliš vysokého levelu, kde sa nebude vedieť orientovať. Nižšie úrovne sa preberajú rýchlejšie. Neskôr náročnosť narastá a vyššie úrovne sa vyučujú dlhšie.

Efektivita Callanovej metódy vychádza z metodiky a počtu odučených hodín. Ak chcete komunikovať v angličtine na základnej úrovni, potrebujete 6 stupňov, t.z. cca. 1500 slov slovnej zásoby. Týchto 6 stupňov u nás  absolvujete približne v priebehu 80 – 110 hodín. Len pre porovnanie, pomocou tradičnej metódy výučby angličtiny je to okolo 170 - 200 hodín.

--- Často kladené otázky a odpovede ---

Pre lepšiu predstavu a priblíženie každej úrovne Vám ponúkame rozpis jednotlivých stage-ov z pohľadu slovnej zásoby a gramatiky, ktorá sa v nich vyučuje.

Stage 1 - úplní začiatočníci;

tí, ktorí sa anglicky nikdy neučili, ale aj tí, ktorí majú len základy a nevedia z naučenej slovnej zásoby tvoriť ani jednoduché vety; 250 slov aktívnej slovnej zásoby

(Elementary / úroveň A1) (11 hod)

Stage 2 - "falošní" začiatočníci;

majú základy, vedia tvoriť jednoduché dvoj-troj slovné vety, ale neorientujú sa v základných prítomných časoch a chýba im niečo zo základnej slovnej zásoby; 500 slov aktívnej slovnej zásoby

(Beginners / úroveň A1) (16 hod)

Stage 3 - mierne pokročilí začiatočníci;

poznajú obidva prítomné časy, orientujú sa v číslach, dňoch týždňa, mesiacoch, a vedia tvoriť jednoduchý minulý čas pravidelných slovies, rozumejú ľahším vetám, začínajú tvoriť vlastné vety a rýchlejšie reagovať na otázky; 750 slov aktívnej slovnej zásoby

(Pre-Intermediate / úroveň A2) (18 hod)

Stage 4 - mierne pokročilí;

okrem hore uvedených poznajú a aktívne používajú už aj minulý čas nepravidelných slovies, budúci čas, predprítomný čas a dva základné podmieňovacie spôsoby; 1000 slov aktívnej slovnej zásob

(Pre-Intermediate / úroveň A2 – B1) (25 hod)

Stage 5 - stredne pokročilí;

tento stage je jedným z najnáročnejších v Callanovej metóde, pretože obsahuje najviac gramatiky a študent môže byť chvíľu zneistený, či ju dokáže absorbovať, avšak naučená gramatika stage-om 5 nekončí, vyskytuje sa ďalej vo všetkých nasledujúcich stage-och a preto si na ňu študent postupne bez problémov zvykne. Stage 5 zahŕňa o.i.: činný a trpný rod, minulý/budúci čas priebehový, zvratné zámená, priama a nepriama reč, tvorenie krátkych odpovedí, koncové otázky atď.; 1250 slov aktívnej slovnej zásoby

(Intermediate / úroveň B1) (25 hod)

Stage 6 - viac stredne pokročilí;

aj v tomto stage-i sa vyskytuje ešte pomerne veľa gramatiky, ako napr. predminulý čas, predprítomný/predbudúci/predminulý priebehový čas, pokračovanie podmieňovacieho spôsobu a nepriamej reči a iné; 1500 slov aktívnej slovnej zásoby. Po absolvovaní stage-u 6 ste pripravení prihlásiť sa medzinárodne uznávanú skúšku PET (Preliminary English Test)

(Intermediate / úroveň B1 – B2) (25 hod)

Stage 7 - viac pokročilí;

od stage-u 7 sa v Callanovej metóde začíname venovať okrem gramatiky aj frázam, ustáleným slovným spojeniam a výnimkám vo výslovnosti, tvoríme zložené vety, prívlastky a prístavky, veľká časť tohto stage-u je zameraná na tzv. "special verbs"; 1750 slov aktívnej slovnej zásoby

(Upper-Intermediate / úroveň B2) (29 hod)

Stage 8 - pokročilí;

podobný stage-u 7, avšak navyše sa študent učí písať osobný a oficiálny list, učí sa tvoriť nové slová z iných slovných druhov a pomocou spojok, predložiek, predpôn a prípon, preberá vzťažné zámená vo vetách, používanie určitého a neurčitého člena; 2000 slov aktívnej slovnej zásoby

(Upper-Intermediate / úroveň B2) (29 hod)

Stage 9 + Stage 10 - veľmi pokročilí;

tieto dva posledné stage všeobecnej angličtiny sú venované predovšetkým slovnej zásobe, a síce slovám a frázam, ktoré sa menej vyskytujú v aktívnom denno-dennom používaní, ale pomáhajú študentovi vyjadrovať sa presnejšie a najmä, používať synonymá; sú to posledné stage pre získanie všeobecného prehľadu o anglickom jazyku; 2500-3000 slov aktívnej slovnej zásoby

(Advanced / úroveň C1) (34 - 36 hod)

Stage 11 + Stage 12 - zdokonalení;

toto sú posledné stage Callanovej metódy a sú určené na prípravu študenta, ktorý má záujem urobiť skúšku a získať medzinárodne uznávaný certifikát FCE

(Advanced / úroveň C2) (35-36 hod)

 

Prihláška do kurzu je možná on-line. Nezabudnite, prvý týždeň môžete u nás študovať zdarma!

 

Články a informácie o Callanovej metóde

Nové učebnice Callanovej metódy
12/10/2012 - 13:43

A je to tu! Dlho očakávaná NOVÁ edícia učebníc Callanovej metódy je už na Slovensku a ANGLICKÁ ŠKOLA Vám ju ponúka od Januára 2013 ako prvá na Slovensku.

Pri príležitosti 80-tych narodenín jej tvorcu – pána Robina Callana, ktorý oslavoval toto jubileum 6. októbra 2012 a 50. výročia založenia prvej Callanovej školy vo Veľkej Británii, pripravili metodici v mekke Callanovej metódy Callan School of English v Londýne (http://www.callan.co.uk/en/) úplne novú modernú a vylepšenú edíciu učebníc.

Vedeli ste, že ...?
10/02/2012 - 18:06

Originálna Callanova metóda sa objavila na slovenskom trhu už v roku 2003? Práve vtedy po prvý krát zverejnila jazyková škola Anglická škola® svoju web stránku www.anglickaskola.sk, na ktorej začala ponúkať kurzy vtedy na Slovensku ešte úplne neznámej metódy. Začiatkom roka 2004 sme otvorili prvé kurzy a odvtedy patríme k najkvalitnejším jazykovým školám na Slovensku. Sme prvá škola, ktorá priniesla Callanovu metódu (vo svete má už viac ako 30- ročnú tradíciu) na Slovensko. Začali sme so štyrmi lektormi.

Callanova metóda a jej výhody
09/23/2012 - 22:26

Kurzy angličtiny v Bratislave, ktoré ponúka naša jazyková škola, sú zamerané na revolučnú Callanovu metódu. Callanova metóda sa od iných spôsobov vyučovania angličtiny odlišuje tým, že vychádza z modelu výučby, akým si dieťa osvojuje svoj materinský jazyk.

Angličtina pre deti Callanovou metódou
06/19/2012 - 12:02

Anglická škola s.r.o. umožňuje okrem intenzívnych kurzov pre dospelých aj kurzy pre deti.

Tieto kurzy pre deti sú tiež vo forme Callanovej metódy, ktorá je veľmi účinnou metódou na učenie sa angličtiny rýchlo a efektívne. Je to priama a dynamická metóda, preto je veľmi vhodná pre deti, ktoré si určite obľúbia dynamickosť výučby našich lektorov a určite sa počas hodiny nebudú nudiť.

Callanova metóda v anglickej škole
06/19/2012 - 11:48

Anglická škola, s.r.o. ponúka kurzy angličtiny Callanovou metódou. Orientujeme sa výhradne na anglický jazyk a preto si môžete vybrať zo širokej škály kurzov – od angličtiny pre začiatočníkov až po pokročilé úrovne, kde si výučbu môžete spestriť aj polo- alebo celo-konverzačnými hodinami. Callanova metóda je jednoduchá, zábavná a najmä praktická forma učenia sa cudzieho jazyka, kde sa študenti naučia najskôr myslieť a rozprávať po anglicky ako čítať a písať.

Branislav Jandek o výučbe callanovou metódou
03/07/2012 - 11:21

Tí, čo rozmýšľajú nielen nad učením sa angličtiny, ale hlavne nad jej naučením, by zo svojho uvažovania rozhodne nemali vynechať Anglickú Školu. Sme súkromná jazyková škola, sídliaca v Bratislave a Pezinku, ponúkajúca výhradne výučbu anglického jazyka, od absolútnych začiatočníkov po tak konkrétne zameranú klientelu ako účtovníci, či podnikatelia, nielen dnes rozšírenou Callanovou metódou.

Angličtina callanovou metódou u nás
02/29/2012 - 18:36

Anglická škola je jazyková škola, ktorá ako prvá na Slovensku začala vyučovať pomocou tzv. „Callan Method“. Callanova metóda perfektne spája tradíciu, overenú kvalitu (ide o metódu používanú od roku 1959) s flexibilitou a dynamickosťou. Vďaka tomu, že ide o výučbu angličtiny priamou metódou, študent sa učí anglický jazyk bez premýšľania a únavných písomných cvičení.