Callanova metóda je celosvetovo uznávaná

"S nami už nebudete musieť začínať znova"

Celosvetovo uznávaný a efektívny spôsob výučby anglického jazyka

Callanova metóda funguje na princípe častého opakovania fráz po lektorovi vo vetách, ktoré sa nachádzajú v knihe. Táto metóda z počiatku nemusí sedieť každému. Je to revolučný prístup k učeniu sa angličtiny a s tým je potrebné rátať už od prvej hodiny.

Naši lektori sú špeciálne školení na výučbu Callanovou metódou, preto im dôverujte a nechajte sa nimi viesť. Ich cieľom nie je zmiasť Vás rýchlym rozprávaním a skákaním Vám do reči, práve naopak – už od prvej hodiny v začiatočníckom stage-i vás učia vnímať anglický jazyk rýchlo a komplexne. Rýchlosť hovoreného slova je kompenzovaná mnohými opakovaniami.

Pretože, čím viac krát frázu vyslovíte, tým dlhšie si ju budete pamätať!